+421 907 157 370     info@nanicvlasy.cz      Obrázokwww.nanicvlasy.cz

Hlasujte v ankete ShopRoku 2014

Obchodní podmínky

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí internetová stránka www.nanicvlasy.cz. Kupujícím, zákazník internetového obchodu www.nanicvlasy.cz.

1. Dovoz a platba všeobecně

Všechny ceny zboží vystavovaného v internetovém obchodě   www.nanicvlasy.cz jsou konečné. Prodávající je plátcem DPH.

Kupující je povinný zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží podle ceníku prodávajícího platného v čase uzavření kupní smlouvy a to včetně nákladů na doručení zboží pokud není uvedeno jinak. A to buď formou dobírky v místě dodání zboží, nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, uvedený v závazné akceptaci objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu kupní ceny v případě změny právních předpisů a změny cen od výrobců nebo dodavatelů zboží.

Platba je převážně formou převodu na bankový účet prodejce, nebo dobírkou, pokud se prodejce nedohodne s kupujícím jinak.

Místem dodání zboží je místo uvedené v objednávce kupujícího, pokud se smluvní strany nedohodnou v kupní smlouvě jinak.

V případě, že dojde k omeškání dodání zboží ze strany prodávajícího, prodávající je oprávněný jednostranně prodloužit lhůtu na dodání zboží. Dodací lhůta je cca 1-10 pracovních dnů. Ve výjimečných případech se tato doba dodání může prodloužit maximálně však do 14 pracovních dnů. Po uplynutí maximální doby dodání kupující má právo odstoupit od této kupní smlouvy.

2. Obchodní podmínky

Jméno, sídlo firmy a osoba zodpovědná za provoz obchodu: Deluxe Product s.r.o., Tajovského 2600/8, 058 01 Poprad, IČO: 46322329.  Dále jen provozovatel obchodu www.nanicvlasy.cz.

Zodpovědné osoby: Simona Cirbusová, email: info@nanicvlasy.cz, tel. kontakt: +421907 157 370. Mgr. Ondrej Cirbus, tel. kontakt: +421911 064 063.

a.) Objednávka a způsob uzavíraní kupní smlouvy. Objednávka zaslaná elektronickou formou prostřednictvím objednacího systému na www.nanicvlasy.cz  kupujícím musí obsahovat minimálně: Jméno a příjmení kupujícího, poštovní adresu, emailovou adresu, vybraný tovar z katalogu a počet kusů objednávaného tovaru.

Kupní smlouva je uzavřená závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího s prodávajícím ve formě emailové zprávy, nebo ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího.

V případu, že prodávající nemůže splnit objednávku kupujícího, prodávající se zavazuje kupujícího o této skutečnosti ihned informovat. Kupující je oprávněný v takovém případě od objednávky odstoupit.

b.) Práva a povinnosti ze strany prodávajícího. Prodávající se zavazuje dodat na základě objednávky kupujícímu zboží v dohodnutém množství a kvalitě.

Prodávající je povinný odevzdat kupujícímu spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné na převzetí a užívání zboží (daňový doklad, nebo dodací list sloužící i jako záruční list).

Prodávající má právo zrušit objednávku s kupujícím v případě porušení obchodních podmínek i v případu, že se chování kupujícího vymyká standardu.

c.) Práva a povinnosti ze strany kupujícího. Kupující je povinný převzít objednané nebo zakoupené zboží, zkontrolovat zásilku, teda zboží jako i jeho obal hned po doručení.

V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozený, je povinný tuto skutečnost oznámit dopravcovi a za jeho přítomnosti vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží.

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží.

d.) Nepřevzaté zásilky. V případě, že si zásilku kupující nemůže převzít v stanoveném termínu, je o tom vepřed povinný informovat prodávajícího. Pokud si kupující zvolil způsob doručení dobírkou a zásilku z libovolných důvodů nepřevezme, je povinný uhradit prodávajícímu vzniknutou škodu teda poštovné a balné, případně další náklady.

V případě nepřevzetí dobírkové zásilky zákazníkem www.nanicvlasy.cz si vyhrazuje právo požadovat od zákazníka smluvní pokutu ve výšce 5 €. Na tuto částku mu bude vystavená faktura a zaslaná na jeho adresu. Tu je zákazník povinný uhradit nejpozději do 14 dnů. Pokud se tak nestane, bude vůči němu zahájené soudní a následně exekuční konání.

Pokud si zákazník bude přát zaslat tu samou nepřevzatou zásilku, www.nanicvlasy.cz bude od něj požadovat platbu vepřed na účet. Při koneční ceně bude připočítaný náklad spojený s vrácením zásilky. V tomto případě bude smluvní pokuta 5 € zrušena.

Za určitých okolností si vyhrazujeme právo zveřejnit celé jméno neplatiče na www.nanicvlasy.cz, resp. facebook/nanicvlasy.sk.

e.) Závady, reklamace a záruky. V smyslu občanského zákoníku je stanovená záruční doba 24 měsíců a začíná plynout dnem převzetí zboží zákazníkem. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebování zboží, na zboží, který byl mechanicky poškozený, nebo byl zničený neodbornou manipulací zákazníka. Kratší životnost v důsledku opotřebování výrobku teda nemožno považovat za vadu a nedá se ani reklamovat.

Kupující je při reklamaci zboží povinný zabezpečit ochranný obal, předložit dodací list, resp. fakturu a doložit vyjádření s uvedeným důvodem zrušení kupní smlouvy. V opačném případě nemusí být reklamace uznaná.

Prodávající je povinný rozhodnout o reklamaci do 30 dní od písemného doručení a od doručení poškozeného zboží.

Podle charakteru vady prodávající vyřeší reklamaci jednou z troch možností a to jeho opravou, výměnou tovaru za bezchybný nebo vrácením kupní ceny zboží. 

Bezdůvodné vrácení, resp. výměna zboží stanovená zákonem je 14 dní. Prodávající tuto lhůtu prodlužil na 60 dní od přijetí zásilky. Pozor! Takto vrácený, resp. vyměněné zboží musí být  z hygienických důvodů nepoškozené, nenošené a nezkoušené.

Po obdržení nepoškozeného (nezkoušeného) zboží má prodávající povinnost uhradit kupujícímu všechny náklady spojené s nákupem do 15 dní od přijetí zásilky.

Předpokládaná životnost vlasových výrobků při dodržení správné údržby a denním používání je 3-12 měsíců.

f.) Ochrana soukromí. Provozovatel internetového obchodu www.nanicvlasy.cz uchovává a zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů v znění pozdějších předpisů.

Vážíme si Vaši projevenou důvěru, a proto chráníme Vaše osobní údaje před jejich případným zneužitím. Zaručujeme Vám absolutní ochranu osobních a firemních údajů.

Osobní údaje, které od Vás vyžadujeme, využíváme výhradně pro vnitřní potřebu v souvislosti s plněním závazků vyplývajících z kupní smlouvy a neposkytujeme je třetím osobám. S výjimkou externích dopravců, kterým Vaše údaje poskytujeme jen v minimálním rozsahu, a to z důvodu bezproblémového doručení Vašeho tovaru přímo k Vám (jméno, adresa, tel. kontakt).

Možnosti odhlášení ze zasílání emailových zpravodajů. V každém emailovém zpravodaji najdete odkaz na „zrušení“ zasílání dalších zpráv. Po kliknutí na tento odkaz a potvrzení bude váš email vyřazen z naší databáze.

Možnosti odstraněni osobních údajů. V případě, že máte zájem o odstranění všech osobních údajů, kontaktujte nás na emailové adrese info@nanicvlasy.cz s touto žádostí. Bezodkladně odstraníme všechny osobní či citlivé údaje.

g.) Ostatní. Kupující je povinný sám posoudit vhodnost použití zakoupeného výrobku a sám probírá odpovědnost za možné vzniknuté alergické reakce a případné následky.

Z hygienických důvodů není u vlasových výrobků možné zboží po použití, resp. odzkoušení vyměnit resp. vrátit. Jediné místo kde si kupující může bezpečně zboží vyzkoušet je na prodejním místě prodávajícího, kde jsou k dispozici produkty na to určené.

Váha, rozměry a ostatní údaje o zboží obsažené v katalozích, prospektech a jiných písemnostech prodávajícího umístěnými na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího jsou nezávaznými údaji a můžou se mírně lišit.

Prodávající si je vědomý, že odstíny nabízeného zboží můžou být v ojedinělých případech mírně odlišné od skutečného odstínu zboží. Zpravidla to bývá po zlém nastavení monitoru, nebo tiskárny kupujícího.

.................................

© 2010-2014 NaničVlasy.cz. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv užití obsahu, šíření a kopírování textů, obrázků, fotografií a to jakýmkoliv mechanickým či elektronickým způsobem, je bez písemného povolení od NaničVlasy.cz přísně zakázáno.

Poradíme vám při výběru?

Denně absolvujeme desítky poradenství. Čtěte více ...

Inspirace: PŘED & PO

Reálne foto, reální zákazníci. Čtěte více ...

Spolupracujte s námi

Chcete s námi vydělávat? Čtěte více ...